Konflikty w szkole. Dlaczego tak trudno je rozwiązywać?

W dniu 9 czerwca w Auli im prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, odbyła się konferencja nt. „Konflikty w szkole. Dlaczego tak trudno je rozwiązywać?”
Konferencja zorganizowana została przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie, Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów i Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową.

Konferencję otwierała Pani Dyrektor Poradni, Dorota Dominik.
Następnie wyemitowano nagranie z wypowiedzią Profesora Philipa Zimbardo skierowaną do uczestników konferencji-nauczycieli i rodziców. Po czym zaprezentowane zostały dwa pierwsze referaty:
Bohater w szkole: od „Efektu Lucyfera” do Projektu Bohaterskiej Wyobraźni” i… z powrotem?– dr Maciej Milczanowski, Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Konflikt w szkole w ujęciu praktycznym. Możliwości i ograniczenia wybranych metod pracy z konfliktem w środowisku rówieśniczym– dr Joanna Koleff-Pracka, Kraków

W tym momencie nastąpiła przerwa w czasie której uczestnicy prowadzili żywe dyskusje na tematy wykładów.
Po przerwie miały miejsce dwa ostatnie wystąpienia:
My name is Mr konflikt – dr Maciej Ulita, Uniwersytet Rzeszowski, WSiZ w Rzeszowie
Dobra strona konfliktu-skuteczność strategii rozwiązywania konfliktów w szkole -Ewa Zielińska, Monika Ciwińska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie
Na koniec Pani Dorota Dominik przedstawiła wnioski i podsumowała całą konferencję.

Zdjęcia (wszystkie autorstwa pana Adama Janusza) ułożone są w kolejności występowania kolejnych osób:

TAGI: