Szkolenie w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w Rzeszowie 14 czerwca br.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapisów na kolejne szkolenie w ramach Projketu Bohaterskiej Wyobraźni, jakie zostanie zrealizowane w dniu 14 czerwca 2018 roku w budynku WSIiZ w Rzeszowie. 

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, realizowany w ramach programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, jest w całości opracowany przez profesora Philipa Zimbardo. Profesor, który 45 lat temu przeprowadził swój słynny Więzienny Projekt Stanfordzki, m. in. w wyniku tego doświadczenia, postanowił poświęcić się poprawianiu relacji między ludzkich na gruncie psychologii społecznej. W ramach centrum zimbardo ds rozwiązywania konfliktów WSIiZ jest realizowany przez dwóch certyfikowanych trenerów: dra Macieja Milczanowskiego (który jest jednocześnie liderem ZCenterCR) oraz dra Leszka Barana.

Więcej informacji o szkoleniu, ceny, korzyści z udziału, warunki.