Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ-WSE (Z-CenterC&R) funkcjonujące w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jednostką naukowo-badawczą oraz szkoleniową.

Członkowie Centrum prowadzą badania, szkolenia, wykłady i seminaria, a także publikują na tematy związane z przyczynami konfliktów i metodami ich rozwiązywania. Bardzo szeroki zakres badań Profesora Zimbardo, pełniącego w Centrum rolę Senior Adviser, jego prace, projekty i przemówienia stanowią, z jednej strony, inspirację dla funkcjonowania tej jednostki, a z drugiej – są główną podstawą dla programów i projektów szkoleniowych.

 

Na czym polega działalność Centrum?

Do udziału w pracach Centrum zaproszono przedstawicieli różnych dziedzin: specjalistów od bezpieczeństwa, socjologów, informatyków, psychologów. Centrum będzie korzystało z interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania konfliktów, co pozwoli uzyskać najbardziej efektywne wyniki. Główne działania Centrum:

  • Badania przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania (w tym publikacje, udział i organizacja seminariów, konferencji).
  • Współpraca z instytucjami w celu rozwoju programu „Rozumienie Natury Ludzkiej”. Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej, ale także uczy, jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.
  • Spotkania, dyskusje i prezentacje na temat ww. programu w służbach mundurowych. Ustalenia i propozycje dotyczące programu dla wojska.
  • Występowanie w roli ekspertów w mediach.
  • Doradztwo w instytucjach państwowych w zakresie szeroko rozumianego rozwiązywania konfliktów – od bezpieczeństwa międzynarodowego aż po konflikty w szkole czy rodzinie.
  • Realizacja projektów z naciskiem na rozwiązywanie konfliktów na podstawie interdyscyplinarnych badań i ze szczególnym uwzględnieniem psychologii społecznej.

Popularyzacja badań Profesora Philipa Zimbardo.