Wywiad z prof. Zimbardo przeprowadzony przez lidera ZCenterCR WSIiZ

Profesor Philip Zimbardo udzielił wywiadu dla „Naszego Czasopisma”, w którym przedstawia swoje spojrzenie na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, a także wskazuje na to jak społeczeństwa obywatelskie powinny sobie z nimi radzić. Wywiad przeprowadził lider ZCenterCR Maciej Milczanowski.