Projekt Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, realizowany w ramach programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, jest w całości opracowany przez Profesora Philipa Zimbardo. Profesor, który 45 lat temu przeprowadził swój słynny Więzienny Projekt Stanfordzki, w wyniku tego doświadczenia, postanowił poświęcić się poprawianiu relacji między ludzkich na gruncie psychologii społecznej. W ramach Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ jest realizowany przez dwóch certyfikowanych trenerów: dra Macieja Milczanowskiego (który jest jednocześnie liderem ZCenterCR) oraz dra Leszka Barana.

 

projekt-boh

 

Dotychczas Projekt był realizowany w USA, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Polsce zachodniej i centralnej. Projekt ten jest określany przez Profesora jako tzw. włącznik przemian społecznych, który po wprowadzeniu zawartych w nim mechanizmów zaczyna działać samoczynnie.

Całością działań Z-Team kieruje Profesor Zimbardo oraz lider Z-Team na Polskę, Pani Agnieszka Wilczyńska. Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakie są korzyści uczestnictwa w kursie?

W trakcie kursu zostaną przekazane wszystkie informacje potrzebne do prowadzenia zajęć zgodnie z projektem Profesora Zimbardo.

Otrzymają Państwo wszystkie materiały konieczne do prowadzenia zajęć. Są to materiały objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie nie jest dopuszczalne. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń dla uczniów, które można powielać. Kurs kończy się wręczeniem certyfikatu HIP (Heroic Imagination Project).

Szkoła, która weźmie udział w szkoleniu, będzie mogła wykorzystywać informacje o udziale w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Zimbardo, a nauczyciel automatycznie staje się uczestnikiem projektu Profesora Zimbardo.

Projekt nie kończy się z chwilą ukończenia szkolenia z trenerem –może zostać poszerzony o szkolenie z modułu II oraz indywidualne konsultacje.

Szkolenie w Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konflitków WSIiZ

W ramach Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ jest realizowany przez dwóch certyfikowanych trenerów, posiadających duże i różnorodne doświadczenie zawodowe:

dra Macieja Milczanowskiego

dra Leszka Barana

Ogólny program kursu

  • Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
    Jak pokonać naturalne ludzkie tendencje do biernego obserwowania sytuacji kryzysowych?
  • Jaka wiedza, narzędzia, strategie i ćwiczenia są pomocne w pokonywaniu wewnętrznej bariery, która nie pozwala na czynne działania w kluczowych momentach życia?
  • Co zrobić, aby przejść od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu?

Co zyskają uczniowie?

Dzięki zajęciom prowadzonym zgodnie ze wskazówkami Profesora Zimbardo uczniowie zdobędą cenne kompetencje społeczne, niezwykle ważne w sytuacjach awaryjnych, m.in.:

  • Zostaną przygotowani do etycznego działania i współodczuwania, ucząc się o mocy sił sytuacyjnych, wzbudzą swoją moralną odwagę.
  • Nauczą się rozwijać umiejętności odważnego i etycznego działania nawet przy negatywnym nacisku społecznym.
  • Poznają potrzebę bohaterskiego czynu w kluczowych momentach życia.
  • Zrozumieją zjawisko efektu gapia, polegające na tym, że im więcej biernych obserwatorów w danej sytuacji, tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy osobie w potrzebie.
  • Odpowiednia wiedza i strategie pozwolą im na podejmowanie skutecznych działań bez narażania się na niebezpieczeństwo.

 

 

OPŁATY

390 zł (opłata obejmuje: szkolenie, certyfikat, materiały do prowadzenia zajęć przygotowane przez prof. Zimbardo i jego zespół przetłumaczone na język polski, opiekę trenera podczas wprowadzania programu)

Po umówieniu terminu z trenerem, wpłat prosimy dokonywać na konto:
Bank Pekao SA, II/O Rzeszów, 86124026141111000039633628
KONIECZNIE Z DOPISKIEM:”Szkolenie HIP w ZCenterCR Data i miejsce szkolenia”

TERMIN

Ustalane indywidualnie.
Zobacz terminy szkoleń w innych miastach >>> Szkolenia HIP w Polsce

KONTAKT

dr inż. Maciej Milczanowski: adres e-mail , tel. kom.