Zrealizowane dwa kolejne szkolenia z Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo